Kategorier
Hobby Skytte

Vilka vapenklasser finns det i pistolskytte?

Det finns en hel del olika vapengrupper inom pistolskytte.
 
Vapengruppindelning
Vapnen indelas i följande vapengrupper:
  • Vapengrupp A
  • Vapengrupp B
  • Vapengrupp C
  • Vapengrupp R
  • Vapengrupp L
  • Vapengrupp M


Gemensamma bestämmelser för vapengrupperna A, B, C och R: