Kategorier
Hobby Skytte

Vilka vapenklasser finns det i pistolskytte?

Det finns en hel del olika vapengrupper inom pistolskytte.
 
Vapengruppindelning
Vapnen indelas i följande vapengrupper:
 • Vapengrupp A
 • Vapengrupp B
 • Vapengrupp C
 • Vapengrupp R
 • Vapengrupp L
 • Vapengrupp M

Gemensamma bestämmelser för vapengrupperna A, B, C och R:

 • Vapnets vikt max 1400 g inklusive eventuell pipvikt och tomt magasin.
 • Visirlinjen max 220 mm räknat från siktet (siktbladet) och fram till kornets högsta punkt
 • Pipans centrumlinje skall passera över hudvecket mellan tumme och pekfinger vid normal skjutställning.
 • Riktmedel skall vara öppna. Korn och sikte får vara ställbara i höjd och sida. Mikrometersikte är tillåtet.
 • Mynningsbroms eller annan anordning med liknande funktion är inte tillåten
 • Vapnet skall rymmas i en rektangulär låda med innermåtten 300 x 150 x 50 mm.
 
 
Vapengrupp A

Grovkalibriga pistoler av tjänstevapentyp som skjuts med mantlad ammunition.

A-vapen Minst 1360gr avtryckarvikt
A-vapen Minst 1360gr avtryckarvikt

 

 • Kaliber 7,65-11,4 mm (.30 – .45)
 • Vapnet skall ha fungerande säkringsanordning.
 • Avtryck, min 1360 g anbringat mitt på avtryckaren.
 • Endast mekaniskt avfyringssystem är tillåtet.
 • Pipvikt är inte tillåten.
 • Tumhylla och handstöd på kolven är inte tillåtna.

Om osäkerhet föreligger klassas vapnet till vapengrupp B.

 
 
Vapengrupp B

Grovkalibriga pistoler som inte är hänförda till vapengrupp A, samt i precisionskjutning revolvrar.

Vapenlass B, avtryckarvikt minst 1000gr
Vapenlass B, avtryckarvikt minst 1000gr

 

 

 

 

 

 • Kaliber 7,65-11,4 mm (.30 – .45)
 • Inget krav på säkringsanordning.
 • Avtryck, min 1360 g anbringat mitt på avtryckaren.
 • Pipvikt är tillåten om den är fast monterad.
 • Tumhylla och handstöd på kolven är tillåtna.
 
 
Vapengrupp C

Finkalibriga pistoler och revolvrar för kantantänd patron .22 long rifle (22LR) eller .22 long (22L) med omantlad blyprojektil.

Vapenklass C, avtryckarvikt minst 1000 gr
 • Kaliber 5,6 mm, .22 (5,6 x 16).
 • Inget krav på säkringsanordning.
 • Avtryck, min 1000g anbringat mitt på avtryckaren.
 • Pipvikt är tillåten om den är fast monterad.
 • Tumhylla och handstöd på kolven är tillåtna.
 
 
Vapengrupp R

Grovkalibriga revolvrar. Gäller fältskjutning. I precisionskjutning hänförs revolver till vapengrupp B.

Revolver, avtryckarvikt minst 1360

 

 

 

 • Kaliber 7,65-11,4 mm (.30 – .45)
 • Inget krav på säkringsanordning.
 • Avtryck, min 1360 g anbringat mitt på avtryckaren.
 • Magnumammunition är inte tillåten.
 • Pipvikt är tillåten om den är fast monterad.
 • Tumhylla och handstöd på kolven är tillåtna.

Oavsett tävlingsform (fält eller precisionskjutning) gäller dessa tekniska regler för revolver.

 
 
Vapengrupp L

Luftpistoler eller revolver för komprimerad luft eller C02 med kaliber 4,5 mm (kal .177).

 • Vikten på vapnet med alla tillbehör får inte överstiga 1500 g.
 • Avfyringstrycket skall vara minst 500 g.
 • Ingen del av kolven eller tillbehören får omsluta handen.
 • Tumhylla och handstöd på kolven är tillåtna.
 • Kulor av valfri form tillverkade av bly eller annat mjukt material med en maximal diameter av 4,5 mm (kal .177) är tillåtna.
 • Vapnets totalmått är begränsat till de dimensioner som medger att vapnet helt kan inneslutas i en rektangulär låda med innermåtten 420 x 200 x 50 mm.
 
 
Vapengrupp M

Grovkalibriga pistoler och revolvrar för magnumfältskytte.